جامعه کنترل فوران ایران جامعه کنترل فوران ایران

اکنون بیش از یک قرن از پیدایش صنعت نفت در ایران می گذرد. این صنعت همواره متاثر از وقایع سیاسی و اجتماعی داخلی و خارجی قرار داشته و همواره با ظهور تکنولوژیهای جدید رشد یافته و گستره وسیعی از فرآیند اکتشاف، استخراج و بهره برداری منابع نفت و گاز تا پالایش و پخش را در بر می گیرد. حفاری را شاید بتوان یکی از مهمترین و تخصصی ترین فعالیتهای فرآیند فوق در نظر گرفت که همواره در جنگ با طبیعت می تواند حوادث ناگواری را برای این صنعت رقم بزند.
خطر فوران چاههای نفت و گاز، چه در خشکی و چه در دریا همواره در کمین کارکنان یک دستگاه حفاری می باشد. مواجه شدن با این خطر نیاز به دانش کافی در خصوص چگونگی این پدیده و نحوه کنترل آن دارد، چرا که در صورت عدم کنترل، باعث وارد آمدن خسارات شدید جانی و مالی گردیده و ممکن است فجایع زیست محیطی به وجود آورد. بنابراین شناخت پدیده فوران و آموزش کارکنان دستگاه های حفاری از سیاست های اساسی کلیه شرکتهای فعال در عرصه نفت و گاز بوده و آموزش افراد بمنظور افزایش توان تصمیم گیری در شرایط پر اضطرابی با استفاده از شناخت کامل شرایط، به عنوان موثرترین تدبیر در کاهش خسارات و کنترل فوران چاههای نفت و گاز در دنیا می باشد.
در این راستا، با توجه به هزینه های سنگین دوره های بین المللی و داخلی در این حیطه، جامعه کنترل فوران ایران جهت به اشتراک گذاشتن اطلاعات، تجربیات و استانداردها بین افراد شاغل در این صنعت تاسیس گردیده است. از کلیه متخصصان فعال در این حوزه، دعوت بعمل می آید با اشتراک گذاشتن تجربیات و دانش خود در راستای ارتقاء سطح آگاهی و افزایش ایمنی کار در حفاری سهیم باشند، تا با یاری خداوند کمتر شاهد حوادث دلخراشی که در اثر فوران چاه های نفت و گاز به وجود می آید باشیم.

طراحی شده توسط نفش جهان